วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการทำยางพาราแผ่น

                             ขั้นตอนการทำยางพาราแผ่น
1. เตรียมถาดใส่น้ำและใส่น้ำกรดฟอร์มิกคนให้เข้ากันแล้วเอาน้ำยางพารามาใส่ในถาดแล้วคนให้เข้ากันตักฟองอากาศออกรอจนกระทั่งน้ำยางพาราแข็งตัว

2. เทก้อนยางพาราในถาดออกมาวางบนแผ่นพลาสติก

3.แล้วใช้ไม้กลมกดก้อนยางพาราเพื่อไล่น้ำ
4.แล้วนำแผ่นยางพาราที่รีดแล้วเข้าเครื่องอัดทำลวดลาย  

5.แล้วนำแผ่นยางพาราไปตากแดด

                                        

8 ความคิดเห็น: